Okategoriserade

Visdomens ord för vecka 33

SKAM     SJÄLVVÄRDE     SJÄLVFÖRTROENDE     OCH     SJÄLVKÄNSLA

Har du nån gång funderat över vad de orden betyder egentligen? Det var inte förrän jag gick den här kursen i personlig utveckling som jag faktiskt började att reflektera över dessa ords betydelse. Jag ska erkänna att jag exempelvis faktiskt inte förstod skillnaden mellan självkänsla och självförtroende exempelvis. Men när jag förstod skillnaden så började jag också förstå hur viktig jag är och hur viktigt det faktiskt är att älska sig själv.

Självförtroende är det någon annan ger dig och självkänsla är det du ger dig själv sagt på ett förenklat sätt. Självförtroende har också med prestation att göra för om du exempelvis har presterat bra på ditt jobb eller renoverat ditt hus från topp till tå helt på egen hand, uppfostrat dina barn till något bra. Ja allt du har presterat för i ditt liv som någon annan tycker är fantastiskt och också uttrycker det. ” Men oj vad duktig du är!” DET ger dig självförtroende. Däremot så kan det räcka med att personen framför dig inte säger ett knyst utan bara är tyst och då kan ditt självförtroende åka i botten istället. Du börjar tänka “Gillar hen det eller inte?”. Är det jag gör verkligen bra?” och skulle personen säga något negativt så åker verkligen självförtroendet ner i botten direkt.

Självkänsla är det du säger till dig själv och det du matar ditt inre med dagligen. De tankar du matar dig själv med dagligen blir till det du känner inom dig och det är också de som bygger din självkänsla. Så om du matar dig själv med positiva tankar så föder det också positiva känslor och det som också är så fantastiskt är att om du ser till att dina övervägande tankar om dig själv är positiva så blir din självkänsla också väldigt positiv och då spelar det plötsligt inte någon roll vad andra människor tycker, säger eller tänker om dig och det du gör för du bygger ditt eget självförtroende på din fina och varma självkänsla.

Visst är det helt fantastiskt ändå!!! Det är med andra ord din självkänsla som du ska jobba på, inte självförtroendet. Det kommer automatiskt som en bonus när du känner att du har en bra självkänsla och då affirmerar du också automatiskt in rätt personer i ditt liv, de rätta förutsättningarna, rätt platser och rätt tid för kreativitet.

Självvärde är hur du värderar dig själv. När du värderar dig själv högt så börjar du också ta beslut, bra beslut som gynnar dig och dina behov. När du utgår ifrån att väja beslut utifrån det som känns positivt för dig och när du banar din väg framåt istället för att fokusera på det som finns i en dåtid. Då har du byggt upp ett bra självvärde. Självkänsla och självvärde hänger alltså ihop med varandra. Har du en positiv självkänsla om dig själv så är det också lätt att bygga upp ett positivt och stabilt självvärde över tid.

Så dags att lägga fokus på det som är positivt istället för det som är negativt med andra ord. Och där har du enormt stor hjälp av tacksamhets övningar som jag ska berätta om lite mer om i ett annat inlägg här på bloggen.

Skam är något som vi människor sysslar mycket med men som vi borde syssla mindre med. Skam är när vi upplever rädsla av att förlora anseende inför andra. Om du sagt eller gjort något fel. Kom ihåg att det som skett har skett och det kan du inte ändra på. Du kan heller inte ändra på någon annan person men du kan förändra din framtid. Skam kan lätt få dig att tro att du måste vara perfekt för att vara älskvärd men sanningen är den att du är värd att älskas oavsett. Släpp din skam och fokusera på din framtid. Du kommer att affirmera så mycket positivitet genom att tänka om.

Varm kram

Annehlie